Dijak: Matej Brcar
Ime predmeta Ocena Povprečna ocena Zaključna ocena
Slovenščina 4 4 1 5 5
Matematika 4 2 4 3 3
Angleščina 5 3 4 1 2
Sociologija 4 2 4 4 1
Športna vzgoja 2 2 4 3 4
Vzdrževanje informacijske strojne opreme 5 5 3 4 1
Vzdrževanje informacijske strojne opreme - praksa 3 2 5 1 5
Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij 2 2 1 4 1
Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij-vaje 5 2 4 2 4